Makelaar wordt regisseur

Door: Harry Spans nov/dec 2019

De markt verandert en daarmee verandert ook ons vak van makelaar.
Laten we even kijken naar wat volgens WIKIPEDIA de titel makelaar betekent:

‘een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop, huur en verhuur van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederentermijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen.’

Wat mij in deze omschrijving opvalt is dat de makelaar ‘zoekt’. Hij zoekt een geschikte partij. Hij zoekt een koper. We hoeven niet naar kopers te zoeken in de huidige markt. Die zijn er genoeg……. toch?

Nu we toch even WIKIPEDIA erbij hebben is het volgende citaat ook aan te raden om te lezen:

‘Van oudsher was de positie van de makelaar omschreven in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel. Makelaar was sinds 1967 een wettelijk beschermde titel. De activiteiten van de makelaar waren overigens niet beschermd: iedereen mag bemiddelen, maar zich dus niet zomaar makelaar noemen. Ieder die zich – zonder daar recht op te hebben – makelaar (of assistent-makelaar e.d.) noemde, was zelfs strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Men kon uitsluitend makelaar worden door te voldoen aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid en onafhankelijkheid. Voor de vakbekwaamheid moest een examen worden afgelegd. Het examen werd afgenomen door de Stichting Vakexamen Makelaardij (SVM) te Nieuwegein. Vervolgens diende de kandidaat te slagen voor de Proeve van bekwaamheid bij de Kamer van Koophandel. Bij deze vaktest moest de kandidaat kunnen aantonen dat hij of zij over voldoende lokale bekendheid beschikt en ook kon taxeren. Vervolgens diende de kandidaat zich te laten beëdigen (eed of belofte afleggen) door een arrondissementsrechtbank. Voor de onafhankelijkheid diende de makelaar te kunnen aantonen dat hij zelf geen belang had bij de onroerende zaken waarvoor hij bemiddelde.’

In 2001 heeft de minister van Economische Zaken de titelbescherming en beëdiging afgeschaft. Omdat ik in 1999 nog voor de kantonrechter mijn eed mocht afleggen mag ik de titel Beëdigd makelaar en taxateur o.g. nog steeds gebruiken.

In feite mag iedereen zich nu makelaar noemen. We zien dat ook in de huidige markt terug. Steeds meer zelfstandigen beginnen op een zolderkamer. Noemen zich makelaar en beginnen met het verkopen van huizen. Op zich niks mis mee.

Wel is er naar mijn mening een sterk verschil in kwaliteit. Sinds de afschaffing van de beëdiging bewaken brancheorganisaties de kwaliteit van hun leden. Wij dienen te voldoen aan de regels en bekwaamheidseisen van de grootste vereniging van makelaars NVM en van enkele taxatieregisters.

Inmiddels ben ik meer dan 25 jaar werkzaam in de makelaardij en hebben we al veel meegemaakt. De huidige markt noemen we een verkopers markt. De verkoper heeft het voor het zeggen. Deze periode hebben we in de jaren 90 ook gehad. Ook toen werd er soms meer dan de vraagprijs geboden.

Wat heeft dit met de rol van makelaar te maken?

Zoals in de omschrijving van Wikipedia wordt aangegeven ‘zoekt’ een makelaar. Dat hoeven we nu minder te doen. Tegenwoordig moeten we veel meer het proces bewaken. De juiste stappen zetten. Verkoper deskundig adviseren. En… de juiste normen en waarden hanteren.

Als jij je huis wilt gaan verkopen dan kun je ervan uitgaan dat je al snel benaderd wordt door mogelijke kopers. Soms doen mensen een briefje bij je in de bus waarin ze aangeven je huis te willen kopen. Wat ga je doen.

  • Alleen deze kopers benaderen?
  • Alleen een bericht naar de zoekers van de makelaar?
  • Alleen een berichtje op Facebook van de makelaar en/of de verkoper?
  • Wel of niet op Funda?
    Je bespaart toch op kosten. Beter? Of juist niet?

De centrale vraag hierbij is ‘hoe krijg je de beste koper’. De beste koper is overigens niet altijd degene die het meeste biedt. Wij helpen u door dit proces heen. Wij regisseren als makelaar dit hele proces.

Gisteren had ik een educatiedag. Aan de orde kwam onder meer integriteit. Hoe gaan we tegenwoordig om met een mondelinge overeenkomst? Wat zijn onze normen en welke waarden hanteren we?

Stel dat wij vandaag uw woning voor de vraagprijs verkopen. Morgen komt er iemand bij u langs en biedt u 5 duizend euro meer. Wat moet u doen? Wat mag u doen? Houdt u woord aan de eerste koper of gaat u voor het geld. Ook hierin helpen wij u. Als deskundig regisseur kennen we de wettelijke bepalingen en bespreken we wat alle mogelijkheden zijn. Ook wat ethisch wel of niet kan zullen we u voorhouden.

Of u heeft enkele bezichtigingen gehad. Eén ervan wil nog een keer komen kijken terwijl een ander al een goed bod doet. Wat gaat u doen? En als er meerdere biedingen zijn. Laat u dan de kopers tegen elkaar opbieden. Wat zijn de regels bij ‘briefjes inleveren’ Is dat allemaal wel zo vrijblijvend?

Binnen de NVM kennen we een zgn. Erecode. Hierin staan de spelregels waar wij ons aan houden. Daarnaast streven we onze eigen normen en waarden na en houden we ons aan vakbekwaam, deskundig en transparant handelen.

Vragen of opmerkingen? Laat het weten.

Geef ons de regie in handen bij het verkopen of kopen van je huis.