Erfdelers

Een woonboerderij kopen samen met anderen.

Een boerderij kopen met meerdere stellen om er vervolgens samen in te gaan wonen. Collectieve woonvormen, erfdelers, woongroepen, appartementen in een woonboerderij, wooncollectieven, ecologische woongemeenschap, woonstichting, woonvereniging, anders wonen, CPO-woonproject, ecobuurtschap, dorpslandgoed, educatie, recreatie en duurzaam wonen, samenwonen met je (schoon)ouders het zijn zo maar wat namen die we steeds vaker horen.

Waar het om gaat is dat er een groep is met een gelijk doel: wonen in het buitengebied op een boerenerf. Samen. Ieder heeft een eigen woonruimte en samen delen we het erf. Het samenwonen kan op verschillende vormen en is sterk afhankelijk van de wens van de groep.

Woonboerderijen en boerenerven

Het mes snijdt aan twee kanten. Onze passie voor woonboerderijen komt omdat we er zijn opgegroeid. Bij veel Nederlanders zit het ook min of meer in hun DNA. Waarom worden zoveel mensen enthousiast als je het over een ‘woonboerderij’ hebt. Het woord ‘boerderij’ heeft iets magisch. Het verbindt ons met het verleden. Onze boerentrots. Hard werken. Niet zeuren, maar aanpakken. Het geeft houvast voor de toekomst.

Nu is het tijd om een brug naar de toekomst te bouwen. Het verleden koppelen aan het heden en verbinden aan de toekomst. Wat is er mooier om boerenerven te transformeren naar woonerven. Erven waar de identiteit van vroeger vorm wordt gegeven. Knooperf. Woonboerderijencomplex. Noem maar op. Hier willen wij onze diensten voor inzetten.

Het Hollandse Landschap. Daar houden we van. Een woonboerderij, boomgaard, een weide vol met vee. Enfin. Boeren verdwijnen voor een deel. Het buitenleven echter niet. Kleinschalig vee houden. Samen een erf delen. We zien steeds vaker prachtige initiatieven ontstaan. Er zijn veel mensen die ‘wel zoiets willen’. Ze weten alleen niet hoe ze het moeten aanpakken en wie ze daarvoor moeten inschakelen. Gemeenten zouden slagvaardiger moeten zijn. Jammer genoeg zien we veel verschil in gemeenten. De ene gemeente is erg positief, denkt mee in oplossingen terwijl een andere gemeente de deur dicht houdt.

Onze rol als makelaar

We zijn gespecialiseerd in woonboerderijen. In onze missie en visie komt naar voren dat we boerenerven een warm hart toedragen. Dat we een passende invulling willen hebben voor het buitengebied. Makelen is mensen bij elkaar brengen. Dat willen we ook voor deze vormen gaan doen.

Voor verkopers

Heeft u een oud boerenerf, een woonboerderij al dan niet met schuren zoals een kapschuur, een ligboxenstal of wat dan ook? Neem dan contact met ons op. We kunnen snel bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wat een mogelijke opbrengst zal zijn en waar uw kansen liggen.

Voor kopers

Zou je ook wel op een boerenerf willen wonen? Heb je nog onvoldoende gelijkgestemden? Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Of hebben jullie al een groep maar nog geen locatie? Meld je dan bij ons. Om morgen te kunnen wonen, moeten we nu stappen maken. Wij zijn er klaar voor!